Milieu: in het DNA van DNN

 

De zorg voor ons milieu zit in het DNA van DNN. Het toepassen van innovatieve concepten en het gebruik van duurzame materialen kunnen een grote bijdrage aan ons milieu leveren. DNN Groep gaat graag voorop in deze ontwikkelingen en adviseert opdrachtgevers over de mogelijkheden.

 

DNN is in het bezit van het milieucertificaat NEN-EN-ISO 14001. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van onze bedrijfsvoering beheerst en waar mogelijk verminderd worden.

 

DNN wil in 2025 haar CO2-uitstoot met 50% hebben gereduceerd en is daarom continu bezig met het verduurzamen van de organisatie d.m.v. LED-verlichting, energiezuinige installaties, groene stroom, verduurzamen van transport met een hybride A-label personenauto, een x aantal nieuwe bussen met B-label en het minimaliseren van transportstromen en reisafstanden. Met al deze maatregelen realiseren wij een flinke milieuwinst!

 

recycle