Regiegestuurd opdrachtgeverschap

Van traditionaal opdrachtgever naar co-maker

 

Resultaatgericht opdrachtgeverschap staat voor het gezamenlijk werken met de opdrachtgever en andere ketenpartijen aan vastgoedprojecten vanuit een doordachte visie en complexstrategie. Aan de hand van diverse scenario’s en calculaties krijgen we inzicht in de noodzakelijke en/of gewenste investeringen over een langdurige onderhoudsperiode. We houden daarbij rekening met de thema’s die voor het project belangrijk zijn zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. Zo krijgt de opdrachtgever exact waar hij om vraagt. Een prima startpunt voor een langdurige samenwerking!

 

Resultaatgericht samenwerken leidt aantoonbaar tot lagere investerings- en onderhoudskosten, optimale kwaliteit, een efficiënter proces en een grotere tevredenheid van de opdrachtgever en haar klanten.

 

Vertrouwen in elkaar en openheid van zaken zijn de basis van deze ketensamenwerking.