SROI

Social return on investment

 

We nemen onze verantwoordelijkheid als leerwerkbedrijf in de opleiding en begeleiding van jonge werknemers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Allereerst biedt het deze groep medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Daarnaast brengt het diversiteit in onze organisatie en schept zodoende nieuwe inzichten. Een voorwaarde voor innovatie!